Generelle Betingelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår forstås ved:

 1. Fortrydelsesperiode: den tidsramme, inden for hvilken forbrugeren kan udnytte sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler til formål, der er relateret til hans handelsmæssige, erhvervsmæssige, håndværksmæssige eller faglige aktiviteter;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at trække sig fra fjernsalgsaftalen i fortrydelsesperioden;
 5. Forretningsdrivende: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester på distancen til forbrugere;

Artikel 2 – Identitet af forretningsdrivende

Het Balkonbankje ®
Registreret model

Hvis du ønsker at returnere et produkt, kan du kigge på https://www.hetbalkonbankje.nl/da/returpolitik/ for returinstruktioner. Send aldrig produktet tilbage uden at have givet besked på forhånd. Kontakt altid os ved at sende en e-mail til info@hetbalkonbankje.nl.

Hovedadresse: (Dette er ikke en besøgsadresse)
Leliestraat 24
3442 BE
Woerden

*Adresse for returnering:
Samme som ovenfor

BEMÆRK. Se artikel 7. Der er ingen fortrydelsesret for specialfremstillede produkter.

(*Send aldrig produktet ukommenteret. Kontakt altid The Balcony Bench først. Der vil ofte blive arrangeret afhentning for at bevare tilstanden af alrBalkonbænkentanbænken).

til Het Balkonbankje

E-mailadresse: info@hetbalkonbankje.nl
Kvk nummer: 74784048
BTW ID: NL001467627B17

Artikel 3 – Anvendelse

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra forretningsdrivende og for enhver fjernsalgsaftale, der er indgået mellem forretningsdrivende og forbruger.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles tekst om disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil forretningsdrivende, før fjernsalgsaftalen indgås, angive, på hvilken måde de generelle vilkår og betingelser kan ses hos forretningsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning snarest muligt og uden omkostninger vil blive sendt til forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan tekst om disse generelle vilkår og betingelser, i afvigelse fra det foregående punkt og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren nemt kan gemme dem på et holdbart datamedie. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det før indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser elektronisk kan findes, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde uden omkostninger.
 4. I tilfælde af, at ud over disse generelle vilkår og betingelser, der også gælder specifikke produkt- eller tjenestevilkår, er andet og tredje afsnit af tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende betingelser altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Artikel 4 – Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, angives dette tydeligt i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitalt indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en god vurdering af tilbuddet fra forbrugeren. Hvis forretningsdrivende bruger billeder, skal de være en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenbare fejl eller åbenbare fejl i tilbuddet binder ikke forretningsdrivende.
 3. Hvert tilbud indeholder tilstrækkelig information, så det er klart for forbrugeren, hvad rettigheder og forpligtelser er, der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 – Aftalen

 1. Aftalen indgås, med forbehold for bestemmelsen i punkt 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de dertil knyttede betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter forretningsdrivende straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer forretningsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af elektronisk overførsel af data og sikrer en sikker webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil forretningsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger i den forbindelse.
 4. Forretningsdrivende kan inden for lovens rammer undersøge, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de kendsgerninger og faktorer, der er relevante for en ansvarlig indgåelse af aftalen på afstand. Hvis forretningsdrivende har rimelige grunde til at tro, at aftalen ikke bør indgås på grundlag af denne undersøgelse, har han ret til begrundet at afvise en ordre eller ansøgning eller knytte særlige betingelser til udførelsen.

Artikel 6 – Fortrydelsesret

 1. Forbrugeren kan ophæve en aftale vedrørende køb af et produkt inden for en tænkeperiode på 14 dage uden angivelse af årsager. Forretningsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men kan ikke forpligte dem til at angive deres årsag(e).
 2. Den i punkt 1 nævnte tænkeperiode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en forudbestemt tredjepart, der ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
 • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: dagen, hvor forbrugeren eller en af dem udpeget tredjepart, har modtaget det sidste produkt. Forretningsdrivende kan, medmindre de på forhånd klart har informeret forbrugeren om dette i bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellig leveringstid.
 • hvis leveringen af et produkt består af forskellige forsendelser eller dele: dagen, hvor forbrugeren eller en af dem udpeget tredjepart, har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del.

Artikel 7 – Specialtilpasning

Ved specialtilpasningsordrer kan du ikke gøre krav på fortrydelsesret. Normalt har du ifølge loven ret til at returnere et produkt inden for 14 dage. Imidlertid, når det kommer til specialtilpassede produkter, har vi valgt at udelukke specialtilpasning fra fortrydelsesretten.

Dette gør vi, fordi specialtilpassede produkter ikke kan genanvendes.

Selvfølgelig gør vi alt for at levere din specialtilpasning i overensstemmelse med aftalen. Aftalen indgås derfor først efter din underskrift. Hvis din specialtilpasningsordre ikke leveres i henhold til aftalen, og skylden utvetydigt ligger hos Het Balkonbankje, vil vi gøre alt for at levere din specialtilpasningsordre i overensstemmelse med dine ønsker. Fordi service er en vigtig værdi hos Het Balkonbankje, vil vi altid søge efter en løsning, selvom fejlen ikke skyldes os.

Hvis der opstår omkostninger på grund af hindringer ved levering – f.eks. losning gennem vinduet eller leje af en kran – er disse omkostninger for din egen regning.

Artikel 8 – Forbrugerens forpligtelser under tænkeperioden

 1. Under tænkeperioden vil forbrugeren omhyggeligt håndtere produktet og emballagen. Han vil kun udpakke produktet i den grad, der er nødvendig for at fastslå produktets karakter, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville kunne gøre det i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for en værdiforringelse af produktet, der skyldes en håndtering af produktet, der går ud over det tilladte i punkt 1.

Artikel 9 – Udøvelse af fortrydelsesretten af forbrugeren og omkostninger heraf

 1. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, meddeler han dette til erhvervsdrivende inden for tænkeperioden.
 2. Så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter meddelelsen i punkt 1, returnerer forbrugeren produktet. Forbrugeren har overholdt returneringsfristen, hvis han returnerer produktet, inden tænkeperioden er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alle medfølgende tilbehør, i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, der er givet af erhvervsdrivende.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved at returnere produktet. Hvis erhvervsdrivende ikke har meddelt, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis erhvervsdrivende angiver at bære omkostningerne selv, behøver forbrugeren ikke at bære omkostningerne for returnering.
 6. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, ophæves alle yderligere aftaler automatisk.

Artikel 10 – Forpligtelser for erhvervsdrivende ved fortrydelse

 1. Hvis erhvervsdrivende muliggør meddelelsen om fortrydelse af forbrugeren på elektronisk vis, sender han straks en modtagelsesbekræftelse efter modtagelsen af denne meddelelse.
 2. Erhvervsdrivende refunderer alle betalinger fra forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, straks, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham fortrydelsen. Medmindre erhvervsdrivende tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren har dokumenteret, at han har returneret produktet, afhængigt af hvilket tidspunkt der indtræffer først.
 3. Erhvervsdrivende bruger samme betalingsmiddel, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er erhvervsdrivende ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger ved den dyrere metode.

Artikel 11 – Opfyldelse af aftalen, garanti og reparation

Træ er et naturmateriale. Selvom vores træ er meget godt tørret, når det leveres til dig, kan det til enhver tid arbejde ved at krympe og udvide sig. Het Balkonbankje har ingen kontrol herover. Før du køber vores træprodukter, skal du overveje de potentielle risici, der kan være forbundet hermed.

Et par ord om behandlingen af vores produkter.

 • Brug aldrig en elektronisk powerværktøj (f.eks. en skruemaskine) til at stramme unbrakoskruer, bolte eller skruer, medmindre andet er angivet. Kraften, der frigives, kan medføre, at dele løsner sig, og produktet går i stykker eller ikke længere passer sammen korrekt.
 • Hvis visse produktdele ikke synes at passe sammen korrekt, må du ikke bruge vold for at montere delene ved at slå dem med et objekt eller bruge din kropsvægt
  1. Er du sikker på, at delene hører sammen? Det er muligt, at du har brug for en anden del på dette sted.
  2. Bedøm situationen på en logisk måde. Er du sikker på, at disse dele hører sammen? Kontakt Balkonbænken først. Prøv ikke selv noget, indtil der har været kontakt.
 • De møbler, vi sælger, er lavet af træsorter, der enten er naturligt meget vejrresistente, som teak, eller er blevet behandlet for at minimere påvirkningen af vejrforhold på kvaliteten. Dette inkluderer trykimprægneret fyrretræ. Træet er også meget godt tørret ved levering. På grund af vejrforhold bliver træ, især teaktræ, normalt platinsølvgråt i løbet af 8 til 12 måneder og kan udvikle små overfladebrud på grund af udtørring. Dette er en naturlig proces for træ og er ikke umiddelbart skadelig. Dog forbliver træ et naturmateriale og er derfor påvirket af vejrforhold og tid. I de små sprækker kan der ophobes fugt, hvilket kan føre til skimmelsvamp og til sidst råd. Medmindre produktet allerede er blevet behandlet eller imprægneret, anbefaler vi altid at behandle vores møbler med en kvalitets have møbel-sæler eller træbeskyttelsesmiddel, inden produktet monteres eller tages i brug. Behandl mindst to gange, rundt om hele produktet. Dette er den eneste måde, vi kan garantere den højeste kvalitet og bedste beskyttelse. Det bedste er en transparent mat dækning for at bevare farven bedst. Sørg altid for at teste det på undersiden af møblet, inden du behandler hele produktet. Dette forhindrer, at en eventuel uønsket farveeffekt straks bliver synlig.
 • Det kan ske, at medfølgende beslag eller dele ikke passer korrekt til en bestemt del af produktet. Dette sker meget sjældent, men kan forekomme, fordi træet har udvidet sig, hvilket medfører, at delene ikke længere passer sammen korrekt. Dette kan variere med få millimeter. Kontakt os i dette tilfælde for at finde en løsning. Nogle gange er det blot nødvendigt at bruge mere kraft eller f.eks. andre beslag.

‘Het Balkonbankje er ikke ansvarlig for:

 • Træprodukter, der ser anderledes ud end dem i webshoppen eller på et andet sted. Træ er altid unikt. Farver kan variere, og der kan være flere eller færre knaster og en anden årerstruktur end modellen, du har set
 • Pletter og ringe på ubehandlede produkter
 • Forekomsten af små revner, sprækker og samlinger. Træ arbejder altid under påvirkning af vejr, fugt og temperatur.
 • Forekomsten af farveændringer / gråning. Træ ændrer farve under påvirkning af vejr, fugt og temperatur.
 • Slid på både lakerede og ulakerede produkter. Alle produkter skal bruges normalt med vedligeholdelse.
 • Rust på beslag og dele. Alle vores beslag er lavet af rustfrit stål.
 • Dårligt lukkende skuffer, klapper, døre eller andre dele. Træ arbejder altid under påvirkning af vejr, fugt og temperatur.
 • For andre emner kan du kontakte os.
 1. Erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de i tilbuddet angivne specifikationer, rimelige krav til god kvalitet og/eller anvendelighed samt gældende lovgivning og/eller offentlige forskrifter på datoen for aftalens indgåelse. Hvis der er aftalt, garanterer erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug. De leverede produkter indeholder trædele. Træ er et naturmateriale, og der er altid variationer i det, og der kan forekomme revner og minimal bevægelse. Også limen i f.eks. en træforbindelse kan miste grebet, hvilket kan få en del til at løsne sig. Hvis en afvigelse påvirker produktets funktionalitet så meget, at det påvirker dets stabilitet eller komfort, så det ikke længere kan bruges, vil vi se på en løsning for at afhjælpe dette.
 2. En ekstra garanti, der gives af erhvervsdrivende, dets leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de lovlige rettigheder og krav, som forbrugeren har i henhold til aftalen over for erhvervsdrivende, hvis erhvervsdrivende er kommet i misligholdelse af sin del af aftalen.
 3. Het Balkonbankje har du ret til lovmæssig garanti. I Danmark taler vi ikke om ‘lovmæssig garanti’. I stedet siger loven, at et produkt skal opfylde, hvad du kan forvente af det. Af mange produkter kan du forvente, at de vil vare længere end 2 år, og det gælder også for Het Balkonbankje. Denne garanti er på to år for dit produkt. Ofte sker dette i form af reparation, men om nødvendigt i form af ombytning eller erstatning. Denne periode påvirker ikke de lovbestemte rettigheder vedrørende garantier og overensstemmelse. For at undgå problemer, der ikke er dækket af garantien, anbefaler vi dig at læse vores vedligeholdelsesråd grundigt. Kontakt os, hvis du vil gøre krav på din garanti eller få rådgivning om vedligeholdelse.
 4. Selv uden for garantiperioden er vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os for at drøfte mulighederne. Du skal dog vise din kvittering, faktura eller betalingsbevis for garantien. Gem din faktura godt, den fungerer også som købsbevis.
 5. Er reparationen af dit produkt omfattet af garantiperioden? Så er reparationen i de fleste tilfælde gratis. Hvis skaden på dit produkt er forårsaget af din egen handling, pålægges der reparationsomkostninger. Disse omkostninger kommunikeres til dig på forhånd.
 6. Falder reparationen af dit produkt uden for garantiperioden? Også uden for denne periode kan vi i mange tilfælde hjælpe dig. Kontakt os for at drøfte mulighederne. Vi kontakter dig derefter igen for at drøfte mulighederne.
 7. Efter at vi har modtaget din klart beskrevne reparationsanmodning, eventuelt suppleret med fotos/videoer, kontakter vi dig for at drøfte reparationsprocessen. Afhængigt af reparationssagen hentes/leveres det at reparere produkt til vores lager, eller reparationen udføres på din placering, eller du reparerer produktet selv, hvor vi betaler omkostningerne til de nødvendige reparationsmidler. Efter reparationen kontakter vi dig igen. Det reparerede produkt kan afhentes eller leveres. Eventuelle reparationsomkostninger kommunikeres på forhånd.

Artikel 12 – Levering og udførelse

 1. Forhandleren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til forhandleren.
 3. Med forbehold for, hvad der er angivet i artikel 4 i disse generelle vilkår, vil forhandleren eksekvere accepterede ordrer med passende hastighed, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsfrist er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre kun delvist kan eksekveres, vil forbrugeren modtage besked herom senest 30 dage efter ordreafgivelsen. Forbrugeren har i så fald ret til at opløse aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
 4. Efter opløsning i henhold til foregående punkt vil forhandleren straks refundere det beløb, forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter ligger hos forhandleren indtil levering til forbrugeren eller en forud angivet og kendt repræsentant for forhandleren, medmindre der er aftalt noget andet.
 6. Hvis produktet leveres på en palle, skal pallen altid returneres. Der er en depositum på pallen.
 7. Du skal selv løfte og placere produktet indendørs eller ovenpå.
 8. Hvis leveringen er outsourcet til en transportør, vil du modtage en kvittering eller ordrebekræftelse fra chaufføren.
 9. Når produktet tilbydes, skal du nøje undersøge emballagen for eventuelle skader og dermed muligvis indhold. Hvis dette er tilfældet, skal du tage billeder og bede chaufføren om en underskrift. Dette er meget vigtigt i en eventuel garantiproces.
 10. Hvis du modtager et pakke leveret af en kurér, vil du kort tid før modtagelse modtage besked fra kureren om det tidspunkt, hvor pakken leveres. I denne besked er der et link til forskellige muligheder for at ændre din levering. Tænk på en tilladelse til at efterlade pakken eller at lade den blive afleveret hos naboerne. Hvis du vælger at give tilladelse til at efterlade pakken, giver du kuréren tilladelse til at efterlade den specifikke pakke på et sikkert sted ved dit hjem eller aflevere den hos naboerne. På det tidspunkt er Balkonbankje ikke længere ansvarlig for eventuelle skader. Alle omkostninger, der følger heraf, såsom ekstra forsendelsesomkostninger, returomkostninger, skader og kompensation til Balkonbankje for et ufuldstændigt og derfor ikke-sælgbart produkt, vil være dit ansvar som ansvarlig forbruger.

Artikel 13 – Klageprocedure

 1. Forhandleren har en tilstrækkelig kendt klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over udførelsen af aftalen skal indgives til forhandleren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har konstateret manglerne, og skal være fuldstændige og klart beskrevne.
 3. Klager, der er indgivet til forhandleren, besvares inden for 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, vil forhandleren svare inden for 14 dage med kvittering og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses i gensidig overenskomst inden for en rimelig tid, eller inden for 3 måneder efter indgivelse af klagen, opstår en tvist, der kan underkastes tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 14 – Tvister

 1. Aftaler mellem forhandleren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, er underlagt udelukkende nederlandsk ret.

Artikel 15 – Yderligere eller afvigende bestemmelser

 1. Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse generelle betingelser må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal fastlægges skriftligt eller på en måde, så forbrugeren kan gemme dem på en holdbar datatræger.